Länkar

   Svenska Kennelklubben
,SKK

Springerklubben

Svenska Spaniel &Retriverklubben,SSRK

Rasklubb för Engelsk SpringerSpaniel

 

Dansk Kennelklubb 
 
Dansk Spanielklubb

 Norsk Kennelklubb

Norsk Spanielklubb